STEM-Technieken

Met onze STEM-Technieken willen we jou voorbereiden op onze typisch technische en meer praktische studierichtingen Elektrotechnieken en Mechanische Technieken. De nadruk ligt hier iets meer op het technische aspect en op handvaardigheid, met een gezond evenwicht tussen ‘denken’ en ‘doen’.

In eerste de graad krijg je als leerling de kans om je specifieke STEM-talenten te ‘ontdekken’. Je werkt bij ons 6 uur per week projectmatig rond allerlei STEM-gerelateerde onderwerpen. 

Het aantal uren wiskunde en wetenschappen is hetzelfde als in STEM-wetenschappen, maar de nadruk ligt op het bereiken van de basisdoelstellingen en zo krijg je dus wat meer tijd om deze leerstof te onder de knie te krijgen.

Als STEM-pionier heeft Sint-Jozef Schoten een duidelijke visie op STEM-onderwijs uitgewerkt. STEM bestaat uit 4 componenten ‘Science, Technology, Engineering en Mathematics’ en die 4 pijlers worden in onze eerste graad op een  evenwaardige manier behandeld.

 

NA DE EERSTE GRAAD

Na de eerste graad kan je kiezen tussen twee opleidingen in de 2e graad: Elektrische Installatietechnieken en Mechanische VormgevingstechniekenZij vormen de basis voor  de opleidingen Industriële ICT, Elektrische Installatietechnieken en Mechanische Vormgevingstechnieken in de 3e graad.

Als leerling STEM-Techniek stroom je typisch door naar het profiel “Dubbel doorstroom/finaliteit” wat betekent dat je na het 6e jaar al de keuze kan maken om naar de arbeidsmarkt te stappen. Maar je hebt ook de mogelijkheid en capaciteit om nog verder studeren onder de vorm van een 7e jaar Se-n-Se, in het hoger beroepsonderwijs of een bachelor opleiding aan een hogeschool.  

Elektrische Technieken

Industriële ICT

Mechanische Technieken

stem-technieken
stem-technieken
stem-technieken
stem-technieken

Onthaaldagen

Omdat er een nieuwe start wordt genomen in een nieuwe school, met allemaal nieuwe leerlingen, organiseren we bij de aanvang van het schooljaar onthaaldagen. Zo leer je op een ontspannen manier je nieuwe medeleerlingen, onze school en haar omgeving en al je leerkrachten kennen.

Projecten

  • Realiseer de bouw van een helikopter
  • Gebruik de 3D-printer en lasercutter om allerlei alledaagse problemen op te lossen
  • Bouw je eigen stroomkring
  • Programmeer zelf een robot
  • Ontwerp zelf een unieke pingpongpalet

Lessentabel

  1 STEM-Techniek 2 STEM-Techniek
Algemene vakken    
Aardrijkskunde 2 1
Beeld 2  
Engels 1 2
Frans 3 3
Geschiedenis 1 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Mens en samenleving 1  
Muzikale opvoeding 1 1
Natuurwetenschappen 2 1
Nederlands 4 4
ZILL (zin in leven, zin in leren) 1  
STEM 3 6
Techniek 2  
Technische activiteiten en ICT   4
Wiskunde 4 4
     
Keuze A-stroom: Nederlands/Frans/Wiskunde 1  
Totaal aantal uren  32  32