Schoolgemeenschap

Onze school is onderdeel van de scholengemeenschap Voorkempen.

Binnen deze scholengemeenschap werken verschillende scholen al jaren intensief samen.

Met z’n allen kunnen zij binnen de context van het katholiek onderwijs een zeer uitgebreide keuze van studierichtingen aanbieden aan de leerlingen binnen de regio. Voor ieder is er zeker een of andere interessante studierichting mogelijk.

We bieden aan de ouders en hun kinderen uit deze regio gezamenlijke info-momenten aan die hen helpen bij een verantwoorde school- en studiekeuze.

De kracht van deze scholengemeenschap ligt juist in de intensieve samenwerking van de verschillende scholen met het behoud van de eigen identiteit en specificiteit van elke school afzonderlijk. Daardoor kan elke ouder voor zijn of haar kind de vruchten plukken van de onderlinge samenwerking en toch de school kiezen die het beste beantwoordt aan hun eigen opvoedingsstijl.