Centrum voor leerlingenbegeleiding

Vrij CLB Voor- en Noorderkempen is het centrum voor leerlingenbegeleiding dat verbonden is aan uw school. Wij werken samen met ouders, school en andere hulpverleners bij de begeleiding van leerlingen.

Het welzijn van de leerling staat steeds centraal.

Wij werken multidisciplinair, onafhankelijk en gratis.

Al onze medewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim.

Het CLB werkt op vraag.

Sommige tussenkomsten van het CLB zijn echter verplicht: de medische contactmomenten, maatregelen bij besmettelijke ziekten en tussenkomsten bij spijbelen.

Het volledige document met alle info over de werking van CLB kan u hier downloaden.