Laptopproject

ICT en digitale media zijn niet meer weg te denken uit onze leefwereld. Als school  investeerden we in een goede ICT-infrastructuur en versterken we dagelijks de digitale vaardigheden van onze leerlingen. 

We kiezen er als school voor een laptopproject uit te rollen voor onze leerlingen. Elke leerling die start in een derde jaar, krijgt van de school een laptop in bruikleen.

In deze brochure kan u de belangrijkste informatie vinden over ons laptopproject.

Veelgestelde vragen

Wat is Digisprong?

Digisprong is een initiatief van de Vlaamse overheid waarbij een school budget krijgt  om extra ICT-middelen ter beschikking te stellen van haar leerlingen. Elke school  mag dit invullen naar haar eigen noden. Wij hebben ervoor gekozen om elke leerling  in het 3de jaar (schooljaar 2021-2022) een laptop in bruikleen te geven. Het  zogenaamde laptopproject.

De nota van de Vlaamse regering rond de Digisprong kan u hier vinden.

Welke leerlingen maken gebruik van Digisprong op onze school?

We starten in het schooljaar 2021-2022 met de leerlingen in het 3de jaar met een  laptopproject. Dit zowel voor de doorstroom (D), dubbele finaliteit (D/A) als voor de  arbeidsmarktfinaliteit (A). Andere jaren stromen mee in doorheen de volgende  schooljaren. Hierbij krijgen telkens onze leerlingen in het 3de jaar een laptop in  bruikleen. 

Wat bevat Digisprong voor de leerling?

Digisprong op SJS omvat: 

Een laptop met zijn lader 

Het besturingssysteem Windows 10 pro.  

MS Office 365,  

Cloudopslag op verschillende platformen (Onedrive, Smartschool, Google) Mcafee antivirus.  

Hoogwaardige hoes.  

Uitgebreide garantie van 4 jaar, verzekering, vervangtoestel en snelle  herstelperiode. 

Wat kost Digisprong aan de ouders?

De budgetten van Digisprong laten ons niet toe om alles volledig gratis ter  beschikking te stellen voor de leerling. Ouders moeten dus een bijdrage betalen. Per trimester vraagt de school €20 servicekost. Daarnaast betaalt u ook een waarborg  van €100 bij het ondertekenen van de bruikleenovereenkomst. De waarborg krijgt u terug wanneer het toestel onbeschadigd wordt ingeleverd. 

Is een laptop in bruikleen nemen verplicht via de school?

Wanneer je kiest voor onze school wordt dit beschouwd als onderdeel van het  schoolreglement. Bij de inschrijving ondertekent u akkoord te zijn met het  schoolreglement. We willen voor iedere leerling een krachtige (digitale) leeromgeving  bieden. 

Ook onze leerkrachten werken met dezelfde laptop. Zo kunnen ze hun leerlingen  gericht ondersteunen.

Welke laptop krijgen we in bruikleen?

HP Probook 445 – Ryzen 5 – 8 GB – 256 GB  

Het toestel is een businesstoestel met een betere kwaliteit dan de gemiddelde  markttoestellen. Het is robuuster gemaakt om vaak te transporteren en meer open en  dicht te klappen. Bij het vallen zal dit toestel minder snel schade oplopen. Hiermee  willen we schadegevallen proberen te beperken.

Welke documenten moeten worden ingevuld door de ouders?

Voor huidige leerlingen: Op het einde van het schooljaar 2020-2021 zal de  inschrijving volgen voor schooljaar 2021-2022. Hierbij vindt u ook een  bruikleenovereenkomst voor de laptop. Deze dienen de ouders ingevuld en  ondertekend te overhandigen aan de school. De waarborg moet op onze rekening  zijn gestort voordat de laptop kan worden meegegeven door de school. 

Voor nieuwe leerlingen: Bij inschrijving in een 3de jaar krijgen jullie een  bruikleenovereenkomst voor de laptop. Deze dienen de ouders ingevuld en  ondertekend te overhandigen aan de school. De waarborg moet op onze rekening  zijn gestort voor dat de laptop kan worden meegegeven door de school.  

Mag ik dezelfde laptop aankopen voor mijn zoon/dochter?

Ja, je mag exact hetzelfde toestel aankopen voor je zoon of dochter om dagelijks  mee naar school te nemen. Maar dit type toestel kost makkelijk €1000. Bovendien  heb je dan geen recht op de uitgebreide garantie, verzekering, vervangtoestel…. We  raden dit dus sterk af!

Mijn zoon/dochter heeft al een laptop thuis. Mag hij deze gebruiken op school?

Neen, iedereen moet hetzelfde toestel gebruiken. BYOD (Bring Your Own Device) is  niet toegelaten. Enkel zo zijn laptops een meerwaarde in de lessen. 

Wanneer iedereen een ander toestel zou gebruiken zou dit te chaotisch werken.  Bovendien heb je dan niet alle bijkomende voordelen zoals: verlengde garantie,  verzekering, vervangtoestel, en korte herstelperiode bij defect. 

Wie is eigenaar van de laptop?

De school is eigenaar van: de laptop, de hoes en de lader. Wanneer je de school  verlaat moet je de laptop terug inleveren. Wanneer je afstudeert aan onze school ben  je ook verplicht je toestel terug in te leveren.  

Het is om deze reden ook niet toegestaan om zelf herstellingen uit te voeren. Ook je  laptop of hoes bestickeren of permanente markeringen aan te brengen is niet  toegelaten.

Moet ik de laptop teruggeven aan de school wanneer ik de school verlaat?

Ja, wanneer je afstudeert aan onze school of de school vroegtijdig verlaat moet je  het toestel teruggeven aan de school.

Moeten de laptops terug worden ingeleverd in de vakantie?

Enkel tijdens de zomervakantie vragen we de toestellen terug. Eind juni vraagt de  school de toestellen terug op. Leerlingen krijgen bij de start van een nieuw schooljaar  hun persoonlijk toestel terug. Andere vakanties mogen de toestellen thuisblijven. Het  is niet toegelaten de toestellen mee op vakantie te nemen naar het buitenland. 

Wat als de leerling zijn laptop stuk is?

Wanneer een leerling zijn/haar toestel stuk gaat brengt hij/zij deze binnen op het  secretariaat van de school. De leerling zal meteen een vervangtoestel ter  beschikking krijgen. Onze leverancier zal het toestel binnen de 2 werkdagen komen  herstellen op school. Na herstelling krijgt de leerling zijn/haar persoonlijke laptop  terug. 

Wat omvat de garantie?

Het toestel is 4 jaar in garantie op defecten. We spreken dan over niet werkende  hardware (harde schijf, touchpad, geheugen, moederbord stuk…) Er mag zeker geen  zichtbare schade zijn. (een beschadigd scherm valt dus niet onder de garantie) Ook  de batterij valt onder de garantie van 4 jaar. Wanneer de batterij een  capaciteitsverlies heeft van 70% wordt de batterij in garantie vervangen.  Herstellingen mogen enkel door onze leverancier worden uitgevoerd. 

Wat omvat de verzekering?

Defecten buiten garantie worden voor een maximaal forfaitair bedrag van 39 euro  hersteld, bvb. gebroken scherm, connectoren stuk door foutief gebruik,  waterschade… De verzekering geeft ook dekking bij diefstal met braak of onder  bedreiging. Diefstal op school is nooit gedekt.

Wat is het verschil tussen diefstal en verlies?

Iemand die je boekentas met laptop ontvreemd door een onoplettendheid van de  leerling is verlies en geen diefstal. Het vergeten van je boekentas op de bus is dus  niet gedekt door de verzekering. Bij diefstal (thuis met braak of onder bedreiging) zal er ook steeds een PV van de politie noodzakelijk zijn. In dat geval van verlies zal je  een nieuw toestel in bruikleen moeten nemen bij de school. De school bekijkt samen  met de ouders de financiële compensatie die zal moeten worden betaald. 

Moet de laptop dagelijks mee na school?

Ja, leerlingen nemen altijd hun laptop mee naar school voor het volgen van de  lessen. Enkel bij buitenschoolse uitstappen en examenperiodes (tenzij noodzakelijk) kunnen de laptops thuisblijven. De laptops mogen niet op de school blijven. Ze  mogen dus niet “overnachten” op school. 

Waar bewaren we de bestanden?

Bestanden moeten altijd opgeslagen worden in de Cloud. De leerling heeft zijn  persoonlijke cloudopslag op Google, Onedrive en Smartschool. Opgeslagen  bestanden op de computer zelf kunnen in geval van problemen met de computer niet  gerecupereerd worden. De school noch de leverancier is dus verantwoordelijk voor  het verlies van je bestanden.  

Hoe kan ik de ICT-helpdesk van de school bereiken?

Heb je vragen? Stuur je mail naar laptop@sjs.be

Wat als de laptop wordt gestolen?

Wanneer de laptop wordt gestolen bij jouw thuis is er een PV nodig van aangifte. Er  moet duidelijk sprake zijn van braaksporen. Diefstal uit een voertuig is niet gedekt.  Wanneer je de laptop moet afgeven onder bedreiging valt dit ook onder de  diefstalverzekering. 

Wat als ik de laptop verlies?

Wanneer je door onzorgvuldigheid je toestel verliest zal je een nieuwe  bruikleenovereenkomst moeten afsluiten met de school voor een nieuw toestel. De  school zal ook een financiële compensatie vragen voor het verloren toestel. 

Zijn er minder handboeken aan te kopen?

De laptops zijn een aanvulling op de bestaande boeken. Voorlopig worden er geen  boeken van de boekenlijst geschrapt. 

Mag een leerling zijn laptop delen?

Delen of uitlenen van je laptop aan een andere leerling van je klas of school is niet  toegelaten. Ieder is verantwoordelijk voor zijn persoonlijke laptop. Dit om discussies  te vermijden bij schade of verlies! We raden ook sterk af het toestel binnen je gezin  te delen.

Waar en Wanneer worden de laptops gebruikt op school?

De leerkracht bepaalt autonoom tijdens zijn/haar les wanneer en voor hoelang de  laptop gebruikt kan worden. De laptops blijven ten alle tijden in de hoes zitten. Op de  speelplaats mag de laptop nooit worden gebruikt. Tijdens een studie mag dit enkel  wanneer dit gekoppeld is aan een taak van een leerkracht.  

Hoe transporteert een leerling zijn toestel?

Er wordt bij de laptop een beschermhoes geleverd. Het is noodzakelijk de laptop  steeds in deze hoes te transporteren. Deze hoes is spatwaterdicht en zorgt voor  stevigheid tijdens het transporteren. De laptop blijft ten alle tijden in deze hoes.  

We zijn ons bewust van de zware boekentas. We raden aan om de laptop met hoes  in de boekentas te transporteren. Twee aparte tassen voor je schoolmateriaal en  laptop werkt niet. De laptop past samen met de beschermhoes in een gemiddelde  boekentas. De lader moet steeds thuis worden bewaard.

Moet de laptop in de hoes blijven?

Ja, zowel bij het transport als bij gebruik blijft de laptop in de hoes. Je mag geen  andere eigen hoes gebruiken of de hoes thuislaten. De hoes is zo ontworpen dat het  toestel uit de hoes halen niet nodig is om er mee te kunnen werken. In principe haal  je de laptop dus nooit uit zijn hoes. 

Mag ik zelf software installeren op de laptop?

De leerling is beheerder van de laptop en heeft ook beheerdersrechten. Het is dus  mogelijk om zelf programma’s te installeren. Wanneer een toestel stuk is zal het  toestel opnieuw naar fabrieksinstellingen worden gezet.  

Wat met misbruik?

De leerling volgt de ICT-afspraken die de school hanteert. Voor situaties die niet  expliciet vermeld staan, geldt de Belgische wetgeving op school. Meer bepaald willen  we de aandacht vestigen op het auteursrecht (kopiëren en downloaden van films,  muziek en software), de wet op de privacy, hacking en alle andere vormen van  computermisbruik. De school monitort haar netwerk permanent. Buitensporig gedrag  op het netwerk zal worden opgespoord. Bewust misbruik kan gerechtelijk worden  vervolgd. De school zal via steekproeven regelmatig toestellen controleren. 

Wat met sociale media?

Sociale media kunnen soms een obstakel worden. Toch stellen we als school geen  specifieke beperkingen in. Ouders kunnen beperkingen instellen indien gewenst. We  vragen hier wel voorzichtig mee om te gaan. Als leerlingen voor een lesopdracht iets  moeten opzoeken, kunnen ze gehinderd worden. Bovendien zijn veel leerlingen slim  genoeg om beperkingen te omzeilen. Zowel de school als de ouders moeten toezicht  houden op wat de leerling doet met de laptop. Sociale media zijn een vast gegeven  geworden in onze maatschappij. Samen met de jongeren spreken we grenzen af  zodat ze ermee leren omgaan. Ouders en school vormen hierin een team.

Wanneer krijgen de leerlingen hun laptop?

De laptops worden verdeeld in de eerste week van september. Dit is deels  afhankelijk van de leverancier. Leerlingen die later instappen gedurende het  schooljaar krijgen in hun eerste week hun laptop..