Ouderraad

 

Wie zijn we?

We zijn allemaal ouder van één of meer kinderen op de school. We zijn vrijwilliger met een warm hart voor de (schoolse) opvoeding van onze kinderen!

Wat doen we?

Wij vertegenwoordigen alle ouders en slaan een brug tussen de school, de ouders en de leerlingen.

Dit doen we door overleg, inspraak en inzet.

✔  We kaarten kleine en grote problemen aan en zoeken mee naar oplossingen.
✔  We verzorgen een laagdrempelig contact.
✔  We ondersteunen de school financieel (schoolprojecten, aankoop van didactisch, sport- of ander noodzakelijk materiaal, …).
✔  We steken een handje toe bij initiatieven / activiteiten opgezet door de school of door de leerlingen.
✔  We geven advies aan de schoolraad.

Waarom doen we dit?

We willen graag het verschil maken!
Samen school maken door: betrokkenheid, communicatie, openheid, samenwerking, ideeën, …

Hoe werkt de ouderraad concreet?

✔  We vergaderen 5x per schooljaar.
✔  We vergaderen op school, in de leraarskamer of op de speelplaats. De vergadering start meestal om 19u30.
✔  We hebben een praktisch WhatsApp-groepje.
✔  Het verslag wordt, na goedkeuring, gepubliceerd op Smartschool.

Is de ouderraad iets voor jou?

Niets moet, veel mag: je kan op elk moment instappen en je engagement bepaal je zelf.

✔  Je uit je betrokkenheid bij de school van je kind(eren) op een heel tastbare manier.
✔ Je weet graag wat er leeft op school én bij de ouders.
✔ Je vindt het belangrijk om ook de mening van de ouders te laten horen.

Zowel helpers als denkers zijn meer dan welkom en tenslotte is het ook gewoon een fijne manier om mensen te leren kennen!

Waarmee kan je bij ons terecht?

✔ Met kleine en grote vragen.
✔ Met vragen waarmee je je niet meteen tot de directie wil wenden.
✔ Met suggesties, ideeën, opmerkingen, …
✔ Voor een luisterend oor.

Hoe kan je ons contacteren?

✔ We zijn steeds te bereiken via: ouderraad@sjs.be
✔ Via een afspraak met één van onze leden.

Uw vraag wordt beantwoord en/of meegenomen naar ons overleg.