Mechanische Technieken

STEM-Technieken

Beschik je over praktisch-technisch inzicht? Begrijp je alles beter aan de hand van voorbeelden? Ben je geïnteresseerd in techniek en mechanica? Dan is Mechanische Technieken de gepaste studierichting voor jou!

Mechanische (Vormgevings-)Technieken is een praktijkgerichte opleiding waarin de basiskennis van de mechanische en in minder mate van de elektrische principes wordt uitgediept. Er is zeer veel aandacht voor uitvoeringsgerichte vaardigheden. Je leert o.a. schetsen maken, plannen lezen, werkanalyses en werkmethodes opstellen en ingrijpen in de verschillende fasen van de vormgevingstechniek (vorm geven aan metalen en kunststoffen). In een modern bedrijf worden de handbediende machines steeds minder gebruikt. Daarom leer je machines instellen, bedienen, monteren en demonteren … Het programmeren en werken met computer, numeriek gestuurde machines en computertekenen leer je geïntegreerd tijdens de verschillende vakken.

Tweede graad Mechanische Technieken

Mechanische Technieken

Mechanische technieken … een begrip dat in de moderne industrie niet meer weg te denken is.

In de tweede graad leer je computertekenen en omgaan met moderne computergestuurde technieken (CNC-machine). Je krijgt een behoorlijke basis mechanica en materialenleer. Je leert machines en werktuigen kennen en gebruiken.

Uiteraard ontbreekt het je niet aan een degelijke praktische vorming: machinale bewerkingen, lassen, montage en demontage, …

Derde graad Mechanische Technieken

De opleiding mechanische vormgevingstechnieken in de derde graad streeft vooral de beroepskwalificatie na.

Je wordt opgeleid tot CNC-operator, vooral gericht naar de metaalverwerkende nijverheid. Je leert machines in- en afstellen en krijgt zicht  op de manier waarop een proces kan gestabiliseerd worden. Bovendien leer je inzicht verwerven in foutenlokalisatie, foutenanalyse en herstel. Deze vaardigheden vormen samen de essentie van de opleiding, samen met computergestuurde technieken en machines.

De logische vooropleiding is de tweede graad Mechanische Technieken. Vanuit EM of IW is de overstap mogelijk mits een beetje bijwerken. Vanuit andere vooropleidingen is de overstap enkel mogelijk mits een serieuze inhaalbeweging en voldoende motivatie

Mechanische Technieken

Een eindwerk maken

Verder Studeren

Na deze opleiding kan je een 7e jaar, zoals Se-n-Se Mechanica constructie- en planningstechnieken, volgen. Je hebt, mits voldoende motivatie en inzet, ook de mogelijkheid een professionele bacheloropleiding aan te vatten (bv. Mechanische ontwerp- en productietechnologie…).

Uiteraard kan je ook onmiddellijk of na je verdere studies in het beroepsleven terecht als ontwerptekenaar, operator van CNC-gestuurde machines, technisch tekenaar, onderhoudstechnicus in bedrijven… Op de arbeidsmarkt ziet men een bekwaam vakman graag komen!

Lessentabel

  3 MT 4 MT 5 MT 6 MT
Algemene vakken        
Aardrijkskunde 1 1 1 1
Engels 2 2 2 2
Frans 2 2 2 2
Geschiedenis 1 1 1 1
Godsdienst 2 2 2 2
Informatica 1 1    
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
Nederlands 4 4 2 2
Wiskunde 3 3 2 2
Natuurwetenschappen 1 1    
Technische en praktische vakken        
Realisaties mechanische constructies        
Energiekringen     4  
Mechanica 2 2 2 2
Mechanische vormgeving     2 6
Technisch tekenen 2 2 2 2
Technologie 3 3    
Praktijk 8 8 10 10
Totaal aantal uren 34 34 34  34