Elektrische Installaties

STEM-Realisaties

Na de eerste graad kan je kiezen tussen twee opleidingen in de 2e graad B-stroom: Elektrische installaties en Basismechanica. Zij vormen de basisopleiding voor de twee specifieke beroepsopleidingen in de derde graad, namelijk Elektrische installaties en Lassen & Constructie. 

Tweede graad Elektrische Installaties

Elektrische Installaties

In de tweede graad van deze praktijkgerichte opleiding leer je gereedschappen, materialen en toestellen die door de elektricien gebruikt worden, kennen en correct gebruiken. Al doende verdiep je je in de verschillende technieken en leer je ze toepassen met de nodige aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu.

De belangrijkste symbolen die gebruikt worden in elektrische schema’s leer je kennen, tekenen en begrijpen. Ook leer je fouten in elektrische schema’s opzoeken. Je komt te weten hoe je draad moet trekken, kabels plaatsen, elektrische storingen oplossen en toestellen aansluiten.

Op het einde van de tweede graad kan je zelf een eenvoudige huisinstallatie ontwerpen en realiseren. Daarnaast leer je de basis om in de derde graad te kunnen werken aan meer ingewikkelde residentiële en industriële elektrische installaties.

Derde graad Elektrische Installaties

Tijdens de praktijklessen leer je omgaan met meettoestellen, specifieke lichtinstallaties plaatsen, fouten opsporen in huishoudelijke toestellen, relais en contactoren schakelingen maken en kleine herstellingen uitvoeren. Door praktijkopdrachten verdiep je je kennis over hernieuwbare energie en domotica en kom je te weten hoe je motoren moet aansluiten en schakelen.

Je krijgt les over allerhande elektrische machines, elektronische sturingen en regelkringen, hoogspanningsinstallaties en meettechnieken zoals die in de industrie worden toegepast. Je leert schema’s vertalen naar PLC-programma’s en eenvoudige sturingen zelfstandig automatiseren. Ook het berekenen van kosten, de aandacht voor veiligheid, milieu en energiebeheersing komen dan aan bod.

Op het einde van de derde graad kan je zelfstandig nieuwe elektrische installaties in gebouwen en woningen plaatsen en bestaande installaties onderhouden en renoveren.

Al je opgedane kennis en vaardigheden kan je tijdens een intensieve, twee weken durende stage, tonen. De stage gaat door in het zesde jaar. Tijdens datzelfde jaar kan je ook laten zien wat je allemaal hebt geleerd gedurende de voorbije jaren aan de hand van je geïntegreerde proef of GIP.  Je werkt het ganse jaar aan je eigen unieke GIP en verdedigt je werk op het einde van het jaar voor een jury.

Elektrische Installaties

Beroepenfilm

Wat na je studie

Na het behalen van je getuigschrift van de derde graad kan je meteen aan de slag als elektricien.

Indien je je diploma haalt van een zevende specialisatiejaar, geeft dat je de mogelijkheid om verder te studeren in het ‘Se-n-Se’ of – mits je motivatie en inzet voldoende groot zijn – in het hoger onderwijs.

Lessentabel

  3 EI 4 EI 5 EI 6 EI
Algemene vakken        
Engels 1 1 1 1
Godsdienst 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
Project algemene vakken 6 6 4 4
Toegepaste informatica 1 1    
Technische en praktische vakken        
Realisaties Elektrische Installaties        
Uitvoeringsmethode Technisch tekenen 2 2 3 3
Uitvoeringsmethode Technologie 2 2 4 4
Uitvoeringsmethode PLC       2
Uitvoeringsmethode Praktijk 16 16 13 13
Uitvoeringsmethode Sturing     2 2
Elektriciteit en Labo 2 2 3 3
Totaal aantal uren 34 34 34 34