Basismechanica

STEM-Realisaties

Na de eerste graad kan je kiezen tussen twee opleidingen in de 2e graad B-stroom: Elektrische installaties en Basismechanica.  Zij vormen de basisopleiding voor de twee specifieke beroepsopleidingen in de derde graad, namelijk Elektrische installaties en Lassen & Constructie. 

Tweede graad Basismechanica

basismechanica

De tweede graad Basismechanica is een heel praktisch gerichte opleiding die de basis legt voor je verdere beroepsleven. In onze school is Basismechanica de ideale voorbereiding op de studierichting Lassen – Constructie van de derde graad.

Je traint in de tweede graad Basismechanica vooral basistechnieken zoals boren, zagen, draaien en frezen. Je start er ook met het oefenen van lastechnieken, solderen en plooien bij plaatbewerking en ook de beginselen van sanitair worden je bijgebracht.

Al doende leer je de veelgebruikte gereedschappen en machines van de metaalnijverheid kennen en onderhouden.

Je leert je informeren over gemaakte constructies en installaties aan de hand van een tekening. Eigen constructies leer je tekenen met een 3D-tekenprogramma.

Derde graad Lassen & Constructie

Na je eerste kennismaking met lassen in je opleiding Basismechanica, leiden we je in de derde graad op tot een volleerd lasser. De nadruk van deze richting ligt, net als in de tweede graad Basismechanica, op de praktijk. De verplichte algemene vakken worden daarom op een heel praktische manier aangebracht. Ook het theoretische gedeelte over lassen wordt bijgebracht – mede ter voorbereiding op een zevende specialisatie jaar.

Je krijgt de volgende lastechnieken onder de knie: BMBE, MIG–MAG en TIG. Daarnaast leer je ook snijbranden, slijpen en polieren, plaatbewerkingsmachines bedienen en het correct gebruiken van elektrische apparatuur. De kennis en vaardigheden over het monteren van constructies, hechten, lassen, … verwerf je voornamelijk al doende. 

Het ontcijferen en begrijpen van technische tekeningen is een vaardigheid die verder wordt uitgediept in de derde graad. Je verdiept je in het leren kennen en toepassen van materialen, gereedschappen en werkmethodes.

In het zesde jaar ga je op een twee weken durende intensieve stage om zo al eens eens te proeven van het echte bedrijfsleven. Op het einde van datzelfde jaar zal je ook je eigen persoonlijke geïntegreerde proef of GIP moeten verdedigen voor een jury. Aan jouw GIP heb je een heel jaar gewerkt en ze omvat vele aspecten van wat je gedurende de voorgaande jaren bij ons op school hebt geleerd.

basismechanica

Demonstratie fijne lastechnieken

Wat na je studie

Om je behaalde getuigschrift van het zesde jaar te ‘upgraden’ naar een volwaardig diploma secundair onderwijs, kan je nog een zevende specialisatiejaar volgen. Nadien staat de weg open voor verdere studies in het ‘Se-na-Se’ of zelfs het hoger onderwijs in het geval je voldoende gemotiveerd bent en bereid om je hard in te zetten.

Na het behalen van je getuigschrift van de derde graad of diploma secundair onderwijs kan je meteen aan de slag als lasser in de staalbouwindustrie, offshore-, wind- of gasindustrie.

Als leerling Lassen – Constructie op onze school krijg je tevens de kans om tijdens je studie al een officieel lascertificaat te behalen. Dit certificaat verhoogt je waarde op de arbeidsmarkt aanzienlijk.

Lessentabel

  3 BM 4 BM 5 L&C 6 L&C
Algemene vakken        
Engels 1 1 1 1
Godsdienst 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
Project algemene vakken 6 6 4 4
Toegepaste informatica 1 1    
Technische en praktische vakken        
Realisaties Mechanische Constructies        
Mechanica 1 1    
Technisch tekenen 3 3    
Technologie 2 2    
Praktijk Lassen 5 6    
Praktijk Bankwerk 5 6    
Praktijk Machines 6 4    
Realisaties Lasconstructie        
Technisch Tekenen     3 3
Technologie     4 4
Praktijk     18 18
Totaal aantal uren 34 34 34 34