Studierichtingen / D- en D/A-finaliteit / Eerste graad / 2 STEM Wetenschappen

2 – STEM Wetenschappen

 

Als je geboeid bent door wiskundige vraagstukken of waarom dingen werken, dan zijn onze richtingen binnen ‘STEM wetenschappen’ wel spek voor jouw bek.

 

Je werkt bij ons 6 uur per week aan lesprojecten rond allerlei STEM-gerelateerde onderwerpen. In deze STEM-projecten ga je zelfgestuurd aan de slag: je maakt je eigen planning en zorgt voor het nodige time-management. De leerkracht treedt op als coach: hij/zij is er om vragen aan te stellen en hij/zij stuurt je af en toe bij waar nodig. Je ICT-vaardigheden komen hier goed van pas want alle projectbundels zijn terug te vinden in de Google Classroom. In deze lessen maken leerkrachten zelfs al eens gebruik van digitale toetsen om na te gaan of je de leerstof al goed verwerkt hebt.

 

In de algemene vakken verwachten we ook enige zelfsturing, planning en organisatie. Wiskunde vormt hier de rode draad doorheen je opleiding. Taalvakken zijn eveneens een belangrijke basis voor je latere traject. Via deze weg kom je immers terecht in een vervolgopleiding die je kansen biedt op de internationale arbeidsmarkt. Je dient dus bereid te zijn om wat uurtjes voor school te werken, ook thuis.

Lessentabel

2 STEM Wetenschappen

Vak Uren
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
STEM 6
Technische activiteiten en ICT 1
Differentiatie uur (Nederlands en Frans) 1
Wiskunde 5
Totaal aantal uren 32

Wat hierna?

Modeltraject

Technologische Wetenschappen*

D-finaliteit

De richting voor wie graag onderzoekt en analyseert waarom dingen werken. In deze nieuwe richting, conform de modernisering, zetten we vooral in op het leggen van verbanden tussen theoretische modellen; fenomenen en toepassingen. Leerlingen leren om -aan de hand van meetinstrumenten- te observeren, te meten, te onderzoeken en te experimenteren. We richten ons op het wetenschappelijke perspectief waarbij leerlingen een analyserend denken en methodologisch handelen ontwikkelen.

Andere opties

Elektrotechnieken*

D/A-finaliteit

Elektrotechnieken is een opleiding waarin het hoe en wat van elektriciteit uiteraard centraal staat. Je leert er: schema’s tekenen, spanning berekenen en schakelingen ontwerpen. Een goede wiskundige basis is hier zeker een meerwaarde: het omzetten van formules en andere berekeningen zijn cruciaal voor het ontwerpen van een goede schakeling. Met veel aandacht voor praktische toepassingen word je klaargestoomd tot elektrotechnicus.

Elektromechanische technieken*

D/A-finaliteit

Ben jij een echte speurneus? Zo iemand die meteen op onderzoek gaat, een probleem ontdekt en dit meteen probeert op te lossen? Dan is Elektromechanische technieken (EMT) misschien wel jouw ding! Als je deze opleiding volgt, krijg je heel wat inzicht in het hoe en wat van elektronica en mechanica. Wist je dat machineparken in grote bedrijven uit deze componenten bestaan? In deze richting leer je: machines programmeren;  meettechnieken toepassen en meetmethoden correct gebruiken bij onderhoud en diagnose. Vakken zoals wiskunde en wetenschappen geven je de nodige know-how om levensechte problemen op te lossen.

Mechanische technieken*

D/A-finaliteit

Bij Mechanische technieken word je getraind om te denken in functie van het designproces: schetsen maken, plannen lezen, machines instellen en producten ontwerpen. Je werkt met verschillende industriële materialen, tools, ontwerpprocessen, …

In vergelijking met Elektromechanische technieken en met Elektrotechnieken heeft Mechanische technieken voor fysica bijkomende inhouden rond constructieleer en CAD/CAM.

* De info die we hier opnemen is gebaseerd op de huidige ontwerpleerplannen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.