Studierichtingen / D- en D/A-finaliteit / Eerste graad / 1 A – STEM

1 A – STEM 

Vanaf 1 september 2023 kies je in 1Stem A voor een klas met extra wiskunde (5u) , 1Stem-A wetenschappen of een klas met het standaard pakket wiskunde (4u) , 1Stem-A technieken.   Een richting waarbij je enerzijds een uitgebreid pakket algemene vakken krijgt en waar anderzijds reeds lessen ‘STEM’ (Science -Technology –Engineering- Mathematics) worden georganiseerd. In de lessen STEM werk je aan projecten: van programmeren tot raketten lanceren. Zowel de theoretische basis als de uitvoering zijn aandachtspunten bij onze STEM-lessen.

Wiskunde, wetenschapsvakken en taalvakken zijn een belangrijke aanvulling op de STEM-lessen. Onze leerkrachten organiseren regelmatig lesprojecten waarbij verschillende vakken samenwerken om de leerinhouden op een boeiende manier aan te bieden. 

Ben je een krak in wiskunde en wil je later bv. ingenieur worden, dan kies je in 1A voor de optie met een extra uur wiskunde, 1 Stem-A wetenschappen

Is Stem echt iets voor jou, zonder die extra wiskunde, dan kies je voor 1A-Stem Technieken. In deze klas krijg je een differentiatie-uur voor de vakken Frans en Wiskunde. Hier worden oefeningen aangeboden op jouw niveau. Het kan gaan om: remediëring (herhalen), verbreding (extra inoefenen) of verdieping (oefenen op een volgend niveau). Aan het einde van een schooljaar hebben leerkrachten voldoende zicht op jouw talenten om je een advies te geven voor een eerder wetenschappelijke ‘denk’-richting of voor een technische ‘doe’-richting.

 

Lessentabel

1 STEM 

Vak

 
1Stem-A
Wetenschappen 
1 Stem-A
Technieken
Beeld 2 2
Frans 3 3
Engels 1 1
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Mens en Samenleving  2 2
Muzikale opvoeding 1 1
Natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 4 4
Aardrijkskunde  2 2
Wiskunde 5 4
STEM  5 5
ZILL  1 1
Differentiatie    1
Totaal aantal uren 32 32

Onthaaldagen

Als nieuweling in het eerste jaar, vinden we het belangrijk dat je je welkom voelt op onze school. Immers: een leerling die zich goed voelt, zal zich ook beter kunnen concentreren op zijn/haar studies. Daarom richten we tijdens de startweek van het schooljaar ‘onthaaldagen’ in. Tijdens deze dagen leer je meer over hoe we op een middelbare school de lessen aanpakken en doen we aan teambuilding met de klasgroep.

 

Wat hierna?

Modeltraject

2 STEM Wetenschappen

Na 1A kan je een advies krijgen voor ‘Wetenschappen’ en kiezen voor een wetenschappelijke richting. Dan stap je over naar een klas 2 STEM- Wetenschappen. Hier wordt er verder ingezet op de theoretische basis, zowel voor algemene vakken als voor technische vakken. Wiskunde vormt hier de rode draad doorheen je opleiding. Ook taalvakken zijn een belangrijke basis voor je latere traject. Via deze weg kom je immers terecht in een vervolgopleiding die je kansen biedt op de internationale arbeidsmarkt. Je dient met andere woorden bereid te zijn om wat uurtjes voor school te werken, ook thuis.

2 STEM Technieken

Als je meer interesse hebt voor het uitvoeren van STEM-projecten en minder voor het theoretische luik, zit je goed in STEM-Technieken. Hier wordt je verder uitgedaagd met leuke projecten. De algemene vakken blijven ook hier belangrijk: het aantal uren wiskunde en wetenschappen is hetzelfde als in STEM-wetenschappen, maar de nadruk ligt op het bereiken van de basisdoelstellingen. Hier krijg je dus wat meer tijd om deze leerstof onder de knie te krijgen. In deze richting heb je later de keuze om verder te studeren of om te gaan werken.

Andere opties

2 STEM Realisaties

Na 1A kan ook blijken dat de algemene vakken niet jouw ding zijn en dat je je helemaal thuis voelt in het atelier met het realiseren van projecten. In dat geval kan je een advies krijgen om door te stromen naar 2B STEM-Realisaties.