Studierichtingen / A-finaliteit / Derde graad / Lassen en constructie

Lassen & constructie

Na je eerste kennismaking met lassen in je opleiding Basismechanica, leiden we je in de derde graad op tot een volleerd lasser. De nadruk van deze richting ligt, net als in de tweede graad Basismechanica, op de praktijk. De verplichte algemene vakken worden daarom op een heel praktische manier aangebracht. Ook het theoretische gedeelte over lassen wordt bijgebracht – mede ter voorbereiding op een zevende specialisatie jaar.

Je krijgt de volgende lastechnieken onder de knie: BMBE, MIG–MAG en TIG. Daarnaast leer je ook snijbranden, slijpen en polieren, plaatbewerkingsmachines bedienen en het correct gebruiken van elektrische apparatuur. De kennis en vaardigheden over het monteren van constructies, hechten, lassen, … verwerf je voornamelijk al doende. 

Het ontcijferen en begrijpen van technische tekeningen is een vaardigheid die verder wordt uitgediept in de derde graad. Je verdiept je in het leren kennen en toepassen van materialen, gereedschappen en werkmethodes.

In het zesde jaar ga je op een twee weken durende intensieve stage om zo al eens eens te proeven van het echte bedrijfsleven. Op het einde van datzelfde jaar zal je ook je eigen persoonlijke geïntegreerde proef of GIP moeten verdedigen voor een jury. Aan jouw GIP heb je een heel jaar gewerkt en ze omvat vele aspecten van wat je gedurende de voorgaande jaren bij ons op school hebt geleerd.

Lessentabel

 

5 Lassen & constructie

6 Lassen & constructie

Vak Uren Uren
Godsdienst  2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Engels  2 2
PAV 5 5
Praktijk  17 17
Technisch tekenen 1 2
Technologie  3 2
Totaal aantal uren 32 32

Wat hierna?

Om je behaalde getuigschrift van het zesde jaar te ‘upgraden’ naar een volwaardig diploma secundair onderwijs, kan je nog een zevende specialisatiejaar volgen. Nadien staat de weg open voor verdere studies in het ‘Se-na-Se’ of zelfs het hoger onderwijs in het geval je voldoende gemotiveerd bent en bereid om je hard in te zetten.

Na het behalen van je getuigschrift van de derde graad of diploma secundair onderwijs kan je meteen aan de slag als lasser in de staalbouwindustrie, offshore-, wind- of gasindustrie.

Als leerling Lassen – Constructie op onze school krijg je tevens de kans om tijdens je studie al een officieel lascertificaat te behalen. Dit certificaat verhoogt je waarde op de arbeidsmarkt aanzienlijk.