Over SJS

Onze passie is het aanwakkeren van je interesse voor technologie en het helpen ontwikkelen van je STEM-vaardigheden. Ons team gemotiveerde leerkrachten staat daarom klaar om samen met jou al je talenten te ontdekken en je interesses te ontplooien. Daarbij dragen we ook zorg voor je algemene en creatieve ontwikkeling, taalvaardigheden, sport en ontspanning. Je krijgt op al deze vlakken steun van je klassenleraar, je vakleraren en het zorgteam van onze school. Zo bereiden we jou voor op een mooie toekomst aan de universiteit, de hogeschool en de arbeidsmarkt!

Sint-Jozef Schoten

Meer dan studeren alleen

SJS is een SODA school en mag dus ook de officiële SODA+ attesten uitreiken.

Vzw SODA+ is een organisatie die een systeem heeft uitgewerkt waarmee leerlingen ook bewust aan hun attitudes werken. Elke werkgever droomt namelijk van een werknemer die stipt, ordelijk, gedisciplineerd is en een goede arbeidsattitude heeft.

We geloven dat vakmanschap niet alleen ontstaat uit een goed rapport, maar ook door een positieve attitude. Daarom trachten wij leerlingen te motiveren om een professionele houding aan te nemen.

Om dit te realiseren werkt SODA+ intensief samen met scholen en werkgevers. Ten eerste begeleidt en coacht SODA+ scholen om leerlingen aan te zetten tot de ontwikkeling van een goede arbeidsattitude. Ten tweede brengt SODA+ leerlingen met een positieve  arbeidsattitude in contact met verschillende stakeholders op de arbeidsmarkt om zo de overgang naar het werkveld te stroomlijnen. Dit samenspel tussen het onderwijs en werkveld verhoogt de motivatie van leerlingen om een gewenste arbeidsattitude te ontwikkelen.