Infoavond nieuwe leerlingen eerste jaren op dinsdag 18 februari 2020 om 19h30

Infoavond nieuwe leerlingen tweede (en hogere) jaren op dinsdag 21 april 2020 om 19h30

We starten met een woordje uitleg over onze richtingen en onze school. Nadien kan u een kijkje kan nemen in enkele lokalen waaronder het STEM-lokaal en het fablab. Afsluitend is er uiteraard nog de mogelijkheid om vragen te stellen.