Nieuw vanaf 2023-2024 

Studierichtingen / D- en D/A-finaliteit / Derde graad / Informatie- en communicatietechnologie

Informatica- en communicatiewetenschappen  

Specifiek voor deze studierichting (*)

 • Uitgebreid pakket informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren, modelleren en
  simuleren, softwareontwikkeling, informatie- en databeheer, datacommunicatie, computeren netwerkarchitectuur
 • Uitbreiding van wiskunde: matrices, functies, integralen, goniometrie, complexe getallen,
  vectoren
 • Uitbreiding van fysica: elektromagnetisme, elektronica, elektrodynamica, golven en trillingen
  Infrastructuur
 • Systemen zoals computer, microcontroller
 • Eigen netwerksysteem met de nodige apparatuur

(*) algemene informatie van de studierichtingsprofielen van KOV

Lessentabel

 

5 Informatica- en communicatiewetenschappen

6 Informatica- en communicatiewetenschappen

Vak Uren Uren
Aardrijkskunde 1 1
Bio-chemie 2 /
Complementair uur 1 1
Frans 3 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
MEAV 1 /
Nederlands 3 3

Specifiek gedeelte – Informatica & communicatie wetenschappen

 • Informatica
 • Fysica B+S

 

7
3

 

10
4

Wiskunde 4 4
Totaal aantal uren 32 32

Wat hierna?

Deze informatie is nog in ontwikkeling.