Laatste update: vrijdag 13/03/2020 14h14

Beste ouder

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?

Vanaf vrijdag 13 maart om 24 uur tot en met 3 april 2020 – dus tot het begin van de paasvakantie –worden alle lessen geschorst. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.

Tijdens deze periode blijft opvang verzekerd voor leerlingen van wie de ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden immers ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders.

Bij het organiseren van de opvang wordt rekening gehouden met eerdere maatregelen die werden uitgevaardigd (hygiëne, onderlinge afstand, ventilatie…).
De begeleidende klassenraden zullen nagaan hoe de gemiste leerstof en examens worden ingehaald. De school beschouwt de komende 3 weken niet als een verlengde vakantie.
U ontvangt hierover later nog de nodige informatie.

Concreet:

 • De schooldag voor elke aanwezige leerling eindigt gedurende deze periode voor iedereen om 15.25u.
 • De school zal elke dag de ouders van aanwezige leerlingen via Smartschool verwittigen dat hun zoon/dochter aanwezig is die dag. Zo weet u dat uw kind op school is/was.
 • We vragen aan de ouder(s) om zo snel mogelijk aan te geven wanneer hun zoon/dochter wél naar school/opvang zal komen tijdens de komende weken. Dan kan de school een inschatting maken van het aantal aanwezige leerlingen.
  U doet dit door een bericht via Smartschool te sturen naar volgende personen:
  • Veelaert (directeur)
  • Peeters (secretariaat)
  • Melis (secretariaat)
 • We vragen om Smartschool goed op te volgen voor verdere richtlijnen.

 

Wat kunt u als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij uw kind; vooral voor koorts, hoesten en grieperigheid. Contacteer uw arts wanneer deze symptomen optreden.

Praat met uw kind over het CORONA-virus. In bijlage vindt u daarvoor enkele adviezen die we u eerder ook reeds bezorgden.

Waar vindt u meer informatie?

Algemene info en vaak gestelde vragen vindt u op de website info-coronavirus.be . 
Heeft u nog een vraag? Dan belt u 080 01 46 89 of mailt u naar info-coronavirus@health.fgov.be . 
Extra informatie voor ouders vindt u via Onderwijs Vlaanderen – Informatie over het coronavirus voor ouders 

Wij doen ons best om in de huidige omstandigheden onze organisatie efficiënt aan te passen en u daarover verder duidelijk te informeren.

Wij houden u als ouder verder op de hoogte. Indien het Agentschap Zorg en Gezondheid ons vraagt nog andere maatregelen te nemen, verneemt u dit van ons. Ook indien de richtlijnen vanuit het Departement Onderwijs zouden wijzigen melden wij u dit.

Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn.

bijlage: Praten met kinderen over Corona

Met vriendelijke groeten

T. Veelaert
Directeur
Sint-Jozef Schoten